Pripravujeme ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie "EURÓPA": 27.-28.september 2019

Seminár anglickej právnej terminológie – Zodpovednosť za škodu V sobotu 06.04.2019 od 9:00 do 13:00 v budove Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej 1 v BRATISLAVE, Info: Podujatia
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Výročná členská schôdza
Začiatok:  26.04.2010 16:00
Koniec:  26.04.2010 18:00
Popis:  Výročná členská schôdza SSPOL sa bude konať v pondelok 26. apríla 2010 o 16.00 hod. v Klube spisovateľov na Laurinskej ulici č. 2 v Bratislave.

PROGRAM


1. Otvorenie – prof. Edita Gromová, PhD.
2. Voľba mandátovej komisie
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa o činnosti SSPOL za rok 2009 – PhDr. Jaroslav Šoltys, PhD.
5. Správa o hospodárení SSPOL za rok 2009 – Martina Nemsilajová a Oľga Duhanová
6. Správa revíznej komisie SSPOL – PhDr. Milada Jankovičová, CSc. a Mgr. Silvia Semáková
7. Plán činnosti na rok 2010 – PhDr. Jaroslav Šoltys, PhD.
8. Schválenie nových stanov
9. Schválenie výšky zápisného
10. Prednáška – Mgr. Ľubica Medvecká: Jazykové služby v čase hospodárskej krízy
11. Diskusia
12. Návrh a schválenie uznesenia z VČS
13. Záver schôdze spojený s občerstvením

Návrh nových stanov, ktoré budeme na Výročnej členskej schôdzi schvaľovať, nájdete na našej webovej stránke www.sspol.sk v sekcii dokumenty. Pripomienky možno posielať mailom, poštou alebo telefonicky.