Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, o. z. vás pozýva na odborné podujatie Translating Europe Ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie Čo by mali „mileniáli“ vedieť o tom, ako reagovať na požiadavky trhu
organizované v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom EK pre preklad

Registrácia online: https://docs.google.com/forms/d/1EpSDJWj3xK7dNuoTZQELYjA5KyEZDJBZpOBEX7Z8nEs/edit


Tento projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia

Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Terminolódia bankovníctva a finančníctva v súvislosti s prechodom na EURO
Začiatok:  06.11.2009 15:00
Koniec:  07.11.2009 15:00
Popis:  Odborný seminár
Miesto konania: Domov spisovateľov Budmerice
Program:
Piatok 6. novembra 2009

13.00 - Odchod autobusu do Budmeríc z parkoviska pred Istropolisom na Trnavskom mýte v Bratislave
15.00 - Otvorenie - PhDr. Jaroslav Šoltys, PhD., predseda SSPOL
15.15 - 16.00 - Mgr. Martin Šuster, PhD.: Zavedenie eura na Slovensku - očakávania a prvé skúsenosti
16.00 - 16.45 - Ing. Stanislav Guniš: Praktické skúsenosti s anglickou terminológiou v oblasti bankovej regulácie (pohľad na preklady odborných a legislatívnych materiálov v oblasti tvorby regulačných rámcov pre banky a niektoré iné druhy finančných inštitúcií)
16.45 - 17.00 - Mgr. Veronika Boráková: Preklad v kontexte medzikultúrneho dialógu (politika viacjazyčnosti - politika pre všetkých občanov EÚ, jednota v rozmanitosti - je preklad bariérou alebo mostom?)
17.00 - 18.00 - Tomáš Varga, JUDr. Milan Vetrák, PhD.: Preklad materiálov ECB v súvislosti s prechodom na euro (prezentácia práce slovenských prekladatzeľov z odboru jazykových služieb ECB a právnika-lingvistu z právneho servisu ECB)
18.00 - 18.30 - Ing. Peter Némethy: Skúsenosti s prekladmi do slovenčiny a redigovanie materiálov ECB v NBS
19.00 - R e c e p c i a

Sobota 7. novembra 2009
8.00 - 9.00 - R a ň a j k y
9.00 - 9.45 - doc. PhDr. Danuša Lišková, CSc.: Peniaze, banky, burzy (charakteristika odborného štýlu z oblasti peňažníctva, bankovníctva a burzovníctva, osobitosti lexiky, metafory v odbornom štýle, profesionálne predpoklady prekladateľa)
9.45 - 10.30 - Mgr. Milada Pauleová: Súčasná terminológia v bankovníctve (zmeny v terminológii ako odraz zmien v odvetví, vplyv angličtiny na súčasnú slovenskú terminológiu v bankovníctve a finančníctve)
10.30 - 10.45 - P r e s t á v k a
10.45 - 11.30 - Ing. Katarína Michalidesová: Výkon menovej politiky a zmeny súvisiace s prijatím eura (výkon menovej politiky v podmienkach slovenskej koruny, harmonizácia postupov a príprava prechodu na euro, výkon menovej politiky v podmienkach eurozóny, problematika správneho prekladu pojmov)
11.30 - 12.00 - RNDr. Gabriel Schlosser: De Euro (stručný úvod do problematiky názvov "euro" a "cent" v národných jazykoch EÚ, rozdiely pri prekladaní oficiálnych dokumentov do národných jazykov)
12.00 - 12.30 - Exe, s.r.o. - Prezentácia produktov SDL TRADOS
13.00 - O b e d
15.00 - Návrat autobusom do Bratislavy