Pripravujeme ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie "EURÓPA": 27.-28.september 2019

Seminár anglickej právnej terminológie – Zodpovednosť za škodu V sobotu 06.04.2019 od 9:00 do 13:00 v budove Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej 1 v BRATISLAVE, Info: Podujatia
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  XIV. ročník prekladateľskej univerziády
Začiatok:  15.03.2009 00:00
Koniec:  15.03.2009 00:00
Popis:  Vážení a milí kolegovia!

Literárny fond, SSPOL a FF UK vypisujú XIV. ročník prekladateľskej univerziády, ktorej sa môžu zúčastniť poslucháči vysokých škôl.
Univerziáda prebehne v 3 kategóriách:
1. umelecný preklad
2. odborný preklad
3. teória a kritika prekladu

V kategórii odborného prekladu účastníci predložia prácu, ktorú tvoria tieto časti:
a/ fotokópia originálneho textu v cudzom jazyku (ucelená pasáž textu, dielo, ktoré nebolo u nás preložené)
b/ preklad do slovenčiny (v normovanej úprave - číslovanie strán, medzery medzi riadkami, v rozsahu 5 - 7 normostrán odborného textu)
c/ vyplnené tlačivo Prihláška do prekladateľske univerziády, v 3 exemplároch a primeranej úprave
Súťažné práce treba zaslať do 15. marca 2009!
Kontaktná adresa:
Literárny fond, Darina Plevková, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava
tel.: 02 52-96-88-33, mail: bediova@litfond.sk