Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, o. z. vás pozýva na odborné podujatie Translating Europe Ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie Čo by mali „mileniáli“ vedieť o tom, ako reagovať na požiadavky trhu
organizované v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom EK pre preklad

Registrácia online: https://docs.google.com/forms/d/1EpSDJWj3xK7dNuoTZQELYjA5KyEZDJBZpOBEX7Z8nEs/edit


Tento projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia

Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Informačné technológie a ich terminológia - seminár
Začiatok:  07.11.2008 15:00
Koniec:  08.11.2008 15:00
Popis:  Výkonná rada SSPOL
si Vás dovoľuje pozvať
na odborný seminár

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE a ich TERMINOLÓGIA

Termín: 7. – 8. novembra 2008
Miesto konania: Domov slovenskýcspisovateľov v Budmericiach

Program:

Piatok – 7. novembra 2008

13.00 Odchod do Budmeríc autobusom z parkoviska pred Istropolisom na Trnavskom mýte
15.00 Otvorenie: PhDr. Jaroslav Šoltys, PhD., predseda SSPOL
15.15 – 16.00 Dr. Ing. Radoslav Tihlárik: Čo všetko je potrebné urobiť pri lokalizácii softvéru okrem prekladania
16.00 – 17.00 RNDr. Marián Smolík: Lokalizácia softvéru ako tímová práca
17.00 – 17.15 p r e s t á v k a
17.00 – 17.45 Prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc.: predbežná téma prednášky: Ako fungovali terminologické komisie v minulosti a ako by mali fungovať v súčasnosti
19.00 r e c e p c i a

Sobota – 8. novembra 2008

8.00 – 9.00 r a ň a j k y
9.00 – 9.30 Mgr. Martina Dudová: Aspekty teórie prekladu vo svetle IT a lokalizácie softvéru
9.30 – 10.15 Ing. Cyril Francisci: Elektronické komunikácie a anglicko-slovenský slovník
10.15 – 10.45 p r e s t á v k a
10.45 – 11.15 Mgr., MA, DESS Eva Beňová: Spolupráca Generálneho riaditeľstva pre preklad Európskej komisie s externými prekladateľmi a agentúrami
11.15 – 11.45 Veronika Boráková: Nová koncepcia viacjazyčnosti v zmysle oznámenia EK predloženého komisárom EU Leonardom Orbanom v septembri 2008 a závery jeho návštevy na Slovensku
11.45 – 12.15 Ing. Vladimír Benko: Viacjazyčnosť v systéme Mikrosoft Windows a na internete
12.15 – 12.45 PhDr. Alojz Keníž, CSc.: Preklad odborného textu aj z iného hľadiska ako terminologického
13.00 o b e d
15.00 návrat do Bratislavy

Prihlásiť sa treba do 27. októbra 2008 návratkou, mailom alebo telefonicky (02-54 43 12 94, 0918-907 957).
Účastnícky poplatok je 300,-Sk, členovia SSPOL a SSPUL neplatia.

N Á V R A T K A
Záväzne sa prihlasujem na odborný seminár Informačné technológie a ich terminológia:
Meno:
Adresa:
Telefón:
mail:
Zakrúžkujte!
Budem cestovať spoločným autobusom áno nie
Prídem vlastnou dopravou áno nie
Potrebujem ubytovanie áno nie
Budem sa stravovať obidva dni piatok sobota
Želám si vegetariánsku stravu áno nie

Podpis: