Pripravujeme ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie "EURÓPA": 27.-28.september 2019

Seminár anglickej právnej terminológie – Zodpovednosť za škodu V sobotu 06.04.2019 od 9:00 do 13:00 v budove Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej 1 v BRATISLAVE, Info: Podujatia
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Deň prekladateľov 2008
Začiatok:  02.10.2008 16:00
Koniec:  02.10.2008 19:00
Popis:  Vážená kolegyňa, vážený kolega!
Aj tento rok sme sa rozhodli osláviť Deň prekladateľov spolu s členmi Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry.
Naše spoločné stretnutie sa uskutoční 2. októbra 2008 o 16. hodine v Klube spisovateľov na Laurinskej ulici č. 2.
P r o g r a m
1. Otvorenie - PhDr. Jaroslav Šoltys, predseda SSPOL a Mgr. Oľga Ruppeldtová, predsedníčka SSPUL
2. Hudobný pozdrav - Concha Carmona Arcos
3. Prednášky - Mgr. Markéta Škrlantová: Terminologické trendy v odbornom preklade a PhDr. Milada Jankovičová: Frazeológia a kognitivistika
4. Blahoželanie jubilantom
5. Občerstvenie a voľná diskusia
Dovoľte, aby som Vás v mene Výkonnej rady SSPOL na oslavy tohtoročného Dňa prekladateľov, čo najsrdečnejšie pozval.
S pozdravom PhDr. Jaroslav Šoltys, PhD.
predseda SSPOL