Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, o. z. vás pozýva na odborné podujatie Translating Europe Ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie Čo by mali „mileniáli“ vedieť o tom, ako reagovať na požiadavky trhu
organizované v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom EK pre preklad

Registrácia online: https://docs.google.com/forms/d/1EpSDJWj3xK7dNuoTZQELYjA5KyEZDJBZpOBEX7Z8nEs/edit


Tento projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia

Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Deň prekladateľov 2008
Začiatok:  02.10.2008 16:00
Koniec:  02.10.2008 19:00
Popis:  Vážená kolegyňa, vážený kolega!
Aj tento rok sme sa rozhodli osláviť Deň prekladateľov spolu s členmi Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry.
Naše spoločné stretnutie sa uskutoční 2. októbra 2008 o 16. hodine v Klube spisovateľov na Laurinskej ulici č. 2.
P r o g r a m
1. Otvorenie - PhDr. Jaroslav Šoltys, predseda SSPOL a Mgr. Oľga Ruppeldtová, predsedníčka SSPUL
2. Hudobný pozdrav - Concha Carmona Arcos
3. Prednášky - Mgr. Markéta Škrlantová: Terminologické trendy v odbornom preklade a PhDr. Milada Jankovičová: Frazeológia a kognitivistika
4. Blahoželanie jubilantom
5. Občerstvenie a voľná diskusia
Dovoľte, aby som Vás v mene Výkonnej rady SSPOL na oslavy tohtoročného Dňa prekladateľov, čo najsrdečnejšie pozval.
S pozdravom PhDr. Jaroslav Šoltys, PhD.
predseda SSPOL