Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, o. z. vás pozýva na odborné podujatie Translating Europe Ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie Čo by mali „mileniáli“ vedieť o tom, ako reagovať na požiadavky trhu
organizované v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom EK pre preklad

Registrácia online: https://docs.google.com/forms/d/1EpSDJWj3xK7dNuoTZQELYjA5KyEZDJBZpOBEX7Z8nEs/edit


Tento projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia

Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Prednáška prof. FRANÇOISE WUILMART
Začiatok:  23.04.2008 15:00
Koniec:  23.04.2008 17:00
Popis:  SSPUL a SSPOL si Vás dovoľujú pozvať na prednášku prof. FRANÇOISE WUILMART
z Európskeho centra umeleckého prekladu – Centre Européen de Traduction littéraire
Université libre de Bruxelles

na tému Postavenie umeleckého prekladateľa v Európe – Le statut du traducteur littéraire en Europe

Termín: streda 23.apríla 2008 o 15.00
Miesto konania prednášky: Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava, Konventná 13

Tlmočenie prednášky zabezpečené

Françoise Wuilmart je významnou belgickou frankofónnou prekladateľkou, teoretičkou a vynikajúcou didaktičkou prekladu, zanietenou organizátorkou prekladateľských aktivít v rámci celej Európy.
Študovala na Université Libre de Bruxelles nemeckú filológiu, kde získala aj doktorát. Jeho témou boli preklady Ernsta Blocha a šírenie nemeckého filozofického myslenia vo frankofónnom svete.
Françoise Wuilmart je profesorkou traduktológie v kombinácii nemčina-francúzština na Prekladateľskom a tlmočníckom inštitúte (Institut supérieur de Traducteurs et Interprètes de la Communauté française de Belgique - I.S.T.I.) v Bruseli.
V roku 1989 založila Európske centrum umeleckého prekladu (Centre Européen de Traduction littéraire - C.E.T.L.), ktoré funguje ako postgraduálne štúdium pre prekladateľov umeleckej literatúry. Pôsobí aj ako riaditeľka tohto centra. Okrem toho je zakladateľkou a koordinátorkou špecializovaného štúdia umeleckého prekladu na I.S.T.I. (D.E.S.S. en traduction littéraire), ktoré existuje od roku 2000.
Je aj zakladateľkou a riaditeľkou Európskeho centra umeleckého prekladu v Seneffe (Collège européen de Traducteurs littéraires de Seneffe), ktoré pracuje od roku 1996.
Françoise Wuilmart bola menovaná za členku Správnej rady belgickej sekcie na ochranu francúzskeho jazyka (Défense de la langue française), za čestnú prezidentku A.R.L.E. (Association pour le Rayonnement des Langues européennes) – Asociácie na šírenie európskych jazykov, za vice-prezidentku AGDL de Belgique – Belgickej Literárnovednej spoločnosti. Je aj členkou belgického PEN-Clubu.
Françoise Wuilmart prekladá z nemčiny predovšetkým umelecké a filozofické texty, preklady publikuje v renomovaných vydavateľstvách Gallimard-Paris, Actes Sud-Arles, La Différence-Paris a Labor-Bruxelles.