Pripravujeme ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie "EURÓPA": 27.-28.september 2019

Seminár anglickej právnej terminológie – Zodpovednosť za škodu V sobotu 06.04.2019 od 9:00 do 13:00 v budove Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej 1 v BRATISLAVE, Info: Podujatia
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Výročné zhromaždenie 2007
Začiatok:  29.03.2007 16:00
Koniec:  29.03.2007 18:00
Popis:  Výročné zhromaždenie sa uskutoční v Zichyho paláci na Ventúrskej ul. v Bratislave.

Program:
 1. Otvorenie – privítanie hostí a prítomných členov SSPOL – prof. Edita Gromová, PhD.
 2. Voľba mandátovej komisie
 3. Voľba volebnej komisie
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Správa o činnosti SSPOL za rok 2006 – PhDr. Jaroslav Šoltys, PhD.
 6. Správa o hospodárení SSPOL za rok 2006 – Mgr. Art. Oľga Duhanová
 7. Správa Revíznej komisie SSPOL – Mgr. Silvia Semaková
 8. Plán práce na rok 2007 – PhDr. Jaroslav Šoltys
 9. VOĽBY – správa mandátovej a volebnej komisie
 10. Diskusia – rôzne
 11. Návrh a schválenie uznesení
 12. Autori o prvom zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (SSSJ) výhradne pre SSPOL:
  – PhDr. Magdaléna Petrufová: Zdroje SSSJ a postup prác pri tvorbe slovníka
  – Mgr. Ľubica Balážová: Variantnosť v SSSJ
  – PhDr. Anna Šebestová: Spracovanie terminológie v SSSJ
  – Ing. Vladimír Benko: Počítačová podpora SSSJ
 13. Záver schôdze spojený s občerstvením