Pripravujeme ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie "EURÓPA": 27.-28.september 2019

Seminár anglickej právnej terminológie – Zodpovednosť za škodu V sobotu 06.04.2019 od 9:00 do 13:00 v budove Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej 1 v BRATISLAVE, Info: Podujatia
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Deň prekladateľa 2006
Začiatok:  04.10.2006 16:00
Koniec:  04.10.2006 18:00
Popis:  Pozvánka na Deň prekladateľa

Vážená kolegyňa, vážený kolega,
pozývame Vás na stretnutie pri príležitosti Dňa prekladateľov, ktoré sa uskutoční 4. októbra 2006 o 16. hodine v Sobášnej sieni v Zichyho paláci na Ventúrskej ulici.

P r o g r a m
  1. Otvorenie - PhDr. Jaroslav Šoltys, PhD., predseda SSPOL
  2. Odovzdanie Ceny poroty v súťaži Slovník roka 2005 kolektívu autoriek za dielo Slovensko-nemecký ekonomický slovník
  3. Pozdrav jubilantom
  4. Prednáška s diskusiou (Markéta Škrlantová: Preklad právnych textov)
  5. Občerstvenie

Tešíme sa na stretnutie a ostávame s pozdravom Výkonná rada SSPOL

Informácie:
  1. na október až december SSPUL pripravuje 4 prednášky na tému Súčasnýslovenský jazyk v umeleckom preklade v seminárnej miestnosti Univerzitnej knižnice, termíny budú na webe
  2. členské príspevky: aktívni prekladatelia 200,- Sk, pracujúci dôchodcovia 100,- Sk, nepracujúci dôchodcovia 0,- Sk