Pripravujeme ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie "EURÓPA": 27.-28.september 2019

Seminár anglickej právnej terminológie – Zodpovednosť za škodu V sobotu 06.04.2019 od 9:00 do 13:00 v budove Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej 1 v BRATISLAVE, Info: Podujatia
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  II. Medzinárodná konferencia
Začiatok:  03.11.2006 10:00
Koniec:  05.11.2006 17:00
Popis:  SSPOL - SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PREKLADATEĽOV ODBORNEJ LITERATÚRY
SSPUL - SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PREKLADATEĽOV UMELECKEJ LITERATÚRY

Vás pozýva na

MEDZINÁRODNÚ KONFERENCIU

Preklady z/do málo rozšírených jazykov

ktorá sa uskutoční v Domove slovenských spisovateľov, Budmerice v dňoch 3.- 5. novembra 2006

Konferencia je financovaná Ministerstvom kultúry SR, SSPOL a z konferenčných poplatkov účastníkov

Organizační garanti konferencie:
PhDr. Jaroslav Šoltýs, PhD. – predseda SSPOL
PhDr. Daniela Humajová – predsedníčka SSPUL

PROGRAM:

piatok 3. novembra 2006
10.00 – Otvorenie (Jaroslav Šoltys, predseda SSPOL)
10.15 – René Haeseryn: Fit’s past and future
11.00 – prestávka
11.30 – Ján Vilikovský: Štandard, subštandard, nekvalita (zdroje a príčiny)
12.30 – obed
14.00 – Peter Petro: Preklad – estetika, literárna kritika
14.30 – Edita Gromová – Soňa Preložníková: Vzdelávanie prekladateľov a tlmočníkov v Európe
17.00 – recepcia spojená s kultúrny programom (prezentácia opernej a operetnej tvorby v podaní sólistov Opery Slovenského národneho divadla)

sobota 4. novembra 2006
8.00 – raňajky
9.00 – Milada Pauleová: Odborný preklad ekonomickej terminológie v období globalizácie
9.30 – Hana Dobrovičová: Skúsenosti s prekladmi do málo rozšírených jazykov z pohľadu prekladateľskej agentúry (Skrivanek Slovensko, s.r.o.)
10.00 – prestávka
10.30 – Július Csuka: Niektoré terminologické problémy z oblasti univerzitného života a vedeckého výskumu pri vstupe do Európskej únie
11.00 – Milada Jankovičová: Hodnotiaci význam frazém a dvojjazyčná frazeológia (na materiáli rusko-slovenského frazeologického slovníka)
11.30 – Mónica Sánchez Presa: Problémy pri prekladaní slovenských reálií do španielčiny
12.30 – obed
14.00 – Ján Pauliny: Preklad z veľkých literatúr ako kultúrna potreba
14.30 – Ludwig Richter: Recepcia slovenskej disidentskej a exilovej literatúry v nemecky hovoriacich krajinách
15.30 – Ladislav Šimon: Problematika prekladov diela Bertolda Brechta do slovenčiny
16.00 – prestávka
16.30 – John Minahane: Prekladanie Novomeského
17.00 – Ladislav Franek.: Preklad v premenách času

nedeľa 5. novembra 2006
9.00 – Zuzana Drábeková: Recepcia fínskej literatúry na Slovensku
9.30 – Alica Kulihová: Sériové preklady z chorvátskej literatúry
10.00 – Dušan Tellinger: Leškov preklad Gribojedova – priekopnícky čin v literatúre malého národa
10.30 – prestávka
11.00 – Natália Kiseľová: Špecifiká umeleckého prekladu z/do málo rozšírených jazykov
11.30 – Michal Dvorecký: Ako by mohol vyzerat slovnik z oblasti archeologie
12.00 – Michal Semotam: Nový česko-vietnamský slovník
12.15 – Peter Kuklica: Platonova filozofia jazyka, reči, myslenia
13.00 – obed
14.00 – odchod do Bratislavy

DOPRAVA je naplánovaná:

3. novembra – piatok // 4. novembra – sobota
odchod autobusu z parkoviska pred Istropolisom o 8.00 hod. ráno

5. novembra – nedeľa
odchod autobusu z Budmeríc o 14.00 hod.

ubytovanie je zabezpečené v kaštieli a v okáloch.


Konferenčný poplatok:
100 EUR – pre zahraničných účastníkov
0,- Sk – pre účastníkov členov SSPUL a SSPOL s referátmi
300,- Sk – pre členov SSPUL a SSPOL
600,- Sk – pre nečlenov SSPUL a SSPOL

VR SSPOL rozhodla o preplateni cestovných nákladov pre svojich členov a na požiadanie aj o preplateni účastníckeho poplatku

Kontakt:
SSPOL, Laurinská 2, 811 01 Bratislava 1

Mgr. Johana Hasonová
tel./fax: 02 5443 12 94, email: info@sspol.sk, mobil 0904 171 166

Mgr. Jana Levická
mobil 0905-742672, e-mail: conference@sspol.sk