Pripravujeme ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie "EURÓPA": 27.-28.september 2019

Seminár anglickej právnej terminológie – Zodpovednosť za škodu V sobotu 06.04.2019 od 9:00 do 13:00 v budove Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej 1 v BRATISLAVE, Info: Podujatia
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Seminár Budmerice
Začiatok:  02.06.2006 13:00
Koniec:  03.06.2006 14:00
Popis:  Preklad spoločenskovedných textov

P r o g r a m

P i a t o k – 2. júna 2006

13.00 – odchod do Budmeríc autobusom z parkoviska pred Istropolisom na Trnavskom mýte 1
14.30 – Otvorenie: PhDr. Jaroslav ŠOLTYS, PhD., predseda SSPOL
14.45 – Angélique PETRITS, koordinátorka kontaktov s univerzitami z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklady: A European Master in Translation
16.00 – p r e s t á v k a
16.20 – doc. PhDr. Štefan ŠVAGROVSKÝ, Csc.: Problémy prekladu rituálneho cirkevno-slovanského textu
17.00 – Mgr. Michal DVORECKÝ: Terminológia v oblasti archeológie
17.45 – PhDr. Jaroslav ŠOLTYS, PhD.: Španielsko – slovenská terminológia v oblasti archeológie
18.30 – v e č e r a
20.00 – Pokračovanie na tému prednesených referátov

S o b o t a – 3. júna 2006

8.00 – r a ň a j k y
9.00 – PhDr. Jana TRUHLÁŘOVÁ, CSc.: Niekoľko poznámok k prekladu literárnovedného textu
9. 30 – Prof. PhDr. Mária KUSÁ, CSc.: Preklad literárnovedných textov
10.15 – p r e s t á v k a
10.30 – PhDr. PRELOŽNÍKOVÁ: Vzdelávacia databanka
11.00 – Philip RHODES, riaditeľ detašovaného pracoviska GRP EK v Bratislave: Boj proti nejasnostiam na generálnom riaditeľstve pre preklady
13.00 – o b e d
14.00 – návrat do Bratislavy

Ďalšie informácie na telefóne Hasonová 0904/ 171 166, 45 241 257, úradná linka 54 43 12 94 s odkazovačom je v prevádzke.