Pripravujeme ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie "EURÓPA": 27.-28.september 2019

Seminár anglickej právnej terminológie – Zodpovednosť za škodu V sobotu 06.04.2019 od 9:00 do 13:00 v budove Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej 1 v BRATISLAVE, Info: Podujatia
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:



NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Svet knihy – Praha
Začiatok:  05.05.2006 07:00
Koniec:  06.05.2006 19:00
Popis:  Svet knihy – Praha

P r o g r a m

P i a t o k – 5. mája 2006

7.00 hod. – odchod do Prahy z parkoviska pred Istropolisom na Trnavskom mýte 1 v Bratislave
12.30 hod. – príchod na Výstavisko – Praha
12.45 – 18.00 hod. – návšteva veľtrhu Svet knihy 2006 vstupenky sa kúpia spoločne
18.00 hod. – odchod do Kladna, kde budeme ubytovaní v hoteli Kladno, večera nie je zabezpečená

S o b o t a – 6. mája 2006 (Kladno)

8.30 hod. – spoločné raňajky
9.30 hod. – odchod do PRAHY
10.00 hod. – návšteva veľtrhu Svet knihy vstupenky sa kúpia spoločne
16.00 hod. – ODCHOD do Bratislavy – odchod treba dodržať!!!

Poplatok:
členovia s ubytovaním 400,- Sk
členovia bez ubytovania 200,- Sk

SSPOL hradí: dopravu, ubytovanie vrátane raňajok, vstupné.

Prihlášky pošlite e-mailom alebo poštou či faxom do 26. apríla 2006.
Musia obsahovať meno, priezvisko, adresu, rodné číslo a číslo telefónu.
V prípade veľkého záujmu výkonná rada vyberie účastníkov.
Správa bude na webovej stránke a okrem toho každý dostane osobne oznam e-mailom alebo poštou.
Po schválení účastnícky poplatok bude možné poslať na č. ú.: 0011481997/0900 alebo zaplatiť osobne.
Všetci účastníci musia byť poistení – poisťuje sa spoločne.

J. Hasonová tel.: 5443 1294, 0904/171 166