Pripravujeme ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie "EURÓPA": 27.-28.september 2019

Seminár anglickej právnej terminológie – Zodpovednosť za škodu V sobotu 06.04.2019 od 9:00 do 13:00 v budove Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej 1 v BRATISLAVE, Info: Podujatia
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Výročné zhromaždenie SSPOL 2006
Začiatok:  05.04.2006 16:00
Koniec:  05.04.2006 18:00
Popis:  Výročné zhromaždenie sa uskutoční v Zichyho paláci na Ventúrskej ul. v Bratislave.

Program:
  1. Otvorenie – privítanie hostí a prítomných členov SSPOL – prof. Edita Gromová, PhD.
  2. Správa o činnosti SSPOL za rok 2005 – PhDr. Jaroslav Šoltys
  3. Správa o hospodárení SSPOL za rok 2005 – Mgr. J. Hasonová
  4. Správa Revíznej komisie SSPOL – Mgr. Silvia Semaková
  5. Plán práce na rok 2006 – PhDr. Jaroslav Šoltys
  6. Diskusia – rôzne
  7. PhDr. Mária Šimková – Slovenský národný korpus a jeho využitie v prekladateľskej praxi (prednáška)
  8. Záver schôdze spojený s občerstvením