Pripravujeme ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie "EURÓPA": 27.-28.september 2019

Seminár anglickej právnej terminológie – Zodpovednosť za škodu V sobotu 06.04.2019 od 9:00 do 13:00 v budove Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej 1 v BRATISLAVE, Info: Podujatia
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  DEŇ PREKLADATEĽA
Začiatok:  05.10.2005 16:00
Koniec:  05.10.2005 18:00
Popis:  Pozvánka na Deň prekladateľa

SSPOL Vás pozýva na podujatie usporiadané pri príležitosti Dňa prekladateľa, ktoré sa uskutoční 5. októbra 2005 o 16.00 hod. v Zichyho paláci na Ventúrskej ulici v Bratislave.

P r o g r a m
  1. Príhovor predsedu SSPOL PhDr. Jaroslava Šoltysa, PhD., informácia zo zasadania XVII. svetového kongresu FIT (Medzinárodná federácia prekladateľov)
  2. Prednáška p. Philipa Rhodesa, riaditeľa DGT Európskej komisie v Bratislave
  3. Európsky deň jazykov. Informáciu prednesie Mgr. Katarína Čermáková
  4. Vyhlásenie výsledkov súťaže Slovník roka 2005, ktorú organizuje Jednota tlmočníkov a prekladateľov, za účasti zástupcov JTP
  5. Oboznámenie členov SSPOL s výsledkami súťaže Cena Mateja Bella, ktorú organizuje Literárny fond. Informáciu prednesie predsedníčka poroty Mgr. Milada Pauleová.
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Občerstvenie