Pripravujeme ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie "EURÓPA": 27.-28.september 2019

Seminár anglickej právnej terminológie – Zodpovednosť za škodu V sobotu 06.04.2019 od 9:00 do 13:00 v budove Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej 1 v BRATISLAVE, Info: Podujatia
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Seminár: Tvorba a využívanie prekladových, výkladových a terminologických slovníkov
Začiatok:  24.06.2005 14:30
Koniec:  25.06.2005 17:00
Popis:  Téma: Administratívno-právna a administratívno-ekonomická terminológia a s ňou spojená slovníková tvorba

P R O G R A M

P I A T O K (24.6.2005)

13.00
Odchod do Budmeríc autobusom z parkoviska pres Istropolisom na Trnavskom mýte 1, Bratislava

14.30
Otvorenie seminára: PhDr. Jaroslav ŠOLTYS, PhD., predseda SSPOL

14.45
PhDr. Anna ŠEBESTOVÁ: Desať rokov slovníkových seminárov v SSPOL

15.00
Doc. PhDr. Eva ONDRČKOVÁ, PhD.: Obchodné rokovania - slová, slovné spojenia, frázy

15.30
Mgr. Alexandra JAROŠOVÁ, CSc.: Problémy štandardizácie a terminológie

16.00 – P R E S T Á V K A (občerstvenie)

16.30
PhDr. Johanna JAKABOVIČOVÁ, PhD., MA – Oľga WREDE: Pragmatické aspekty prekladu administratívnych a právnych textov v anglickom a nemeckom jazyku

17.00
PhDr. Jaroslav ŠOLTYS, PhD.: Internetový portál "SSPOL.SK"

18.00 – V E Č E R A

19.30
Večerná beseda v salóniku


S O B O T A (25.6.2005)

8.00 – R A Ň A J K Y

9.00
PhDr. Viera BOCKOVÁ, CSc.: K niektorým otázkam terminológie európskych dokumentov

9.30
Mgr. Ľubica SLAFKOVSKÁ: Terminologické databázy v inštitúciách EU

10.00
Mgr. Ida NAĎOVÁ: Niekoľko poznámok k osobitostiam európskej terminológie

10.30 – P R E S T Á V K A (občerstvenie)

11.00
Mgr. Jana LEVICKÁ: Možnosti budovania terminologickej databázy

11.30
Mgr. Ľubica MEDVECKÁ: Text a slovo v kontexte NBS

13.30 – O B E D

14.30
Mgr. Ingrid CÍBIKOVÁ: Niekoľko poznámok k slovenskej a anglickej terminológii verejnej správy

15.00 – P R E S T Á V K A (občerstvenie)

15.30
Prof. Ing. Kristína VIESTOVÁ, CSc. – Doc. Ing. Jana ŠTOFILOVÁ, CSc. – Ing. Milan ORESKY: Lexikón logistiky

16.00
Vyhodnotenie seminára

16.30 – V E Č E R A

17.00
Odchod z Budmeríc autobusom

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V prípade otázok spojených s ubytovaním a so stravovaním kontaktujte sa s Mgr. J. Hasonovou, č. tel. 02-54431294 alebo mobil 0904-171166, prípadne e-mail: info@sspol.sk.

Poplatok za účasť na seminári je 200 SK a zaplatíte ho v Budmericiach pani Hasonovej.

Prednášajúci poplatok neplatia, honorár za prednášku dostanú buď priamo v Budmericiach alebo si ho neskôr vyzdvihnú u pani Hasonovej v sídle SSPOL na Laurinskej ul. č. 2 v Bratislave.

Veríme, že jubilejný 10. ročník seminára bude prebiehať v príjemnej tvorivej atmosfére, ktorú zvyčajne pomáha dotvárať aj celkové prostredie Domova slovenských spisovateľov v Budmericiach.

Prosíme všetkých prednášajúcich, aby svoj príspevok odovzdali v Budmericiach na diskete a vo vytlačenej podobe.