Milá kolegyňa/Milý kolega, Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry (SSPOL) je zaregistrovaná ako prijímateľ 2 % dane za rok 2017. Ak sa rozhodnete poukázať tieto finančné prostriedky na aktivity SSPOL, budeme veľmi radi. V tom prípade budete potrebovať tieto údaje: Údaje SSPOL ako prijímateľa 2 % dane: Názov: Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Sídlo: Laurinská 2, 811 01 Bratislava (súpisné č. 780, orientačné č. 2) Právna forma: občianske združenie (701) IČO: 17323649 (SID nemáme) IBAN: SK08 1100 0000 0026 6152 0504/kód banky: 1100 (Tatra banka, a. s.) Poukázaním 2 % zo zaplatenej dane prispejete na spolufinancovanie aktivít SSPOL v roku 2018. Ďakujeme Vám a tešíme sa na spoločné stretnutia s Vami. Výkonná rada SSPOLVšetkých členov prosíme, aby na uvedenú e-mailovú adresu nahlasovali každú zmenu poštovej a e-mailovej adresy, ako aj telefónneho čísla: infosspolsk@gmail.com
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
O činnosti SSPOL

Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry (SSPOL) je dobrovoľná stavovská organizácia prekladateľov odbornej, vedeckej a špecializovanej literatúry, ktorých východiskovým alebo cieľovým jazykom je slovenčina, prípadne niektorý z jazykov národnostných menšín žijúcich na území Slovenskej republiky. Vznikla v roku 1990 a v súčasnom období združuje okolo 330 prekladateľov a tlmočníkov, ktorí prekladajú z 27 jazykov sveta.

Prekladateľská činnosť je pre viacerých členov ich hlavným povolaním, špecializujú sa vo viacerých odboroch vedeckej a špecializovanej literatúry. Väčšina členov má vysokoškolské vzdelanie filologického, právneho, ekonomického, prírodovedného, technického alebo iného zamerania. Mnohí majú akademický či vedecký titul. Pracujú zväčša ako prekladatelia, prípadne tlmočníci na voľnej nohe, ako učitelia na základných, na stredných a na vysokých školách a univerzitách, ako prekladatelia, editori či redaktori vo vydavateľstvách, ako novinári či moderátori v masmédiách, ako lingvisti, lexikografi, terminológovia vo vedeckých ústavoch.

SSPOL (a jej jednotliví členovia) sa v priebehu posledných štyroch rokov stali vyhľadávanými a akceptovanými partnermi pre viaceré vládne a aj medzinárodné organizácie. Na mnohých odborných seminároch a konferenciách, ktoré organizovala SSPOL, prípadne na ktorých sa organizačne podieľala, sa nastoľovala a riešila problematika z oblasti tvorby a využívania terminologických výkladových a  prekladových slovníkov. Existuje systematická spolupráca pri tvorbe, ustaľovaní a zjednocovaní odbornej terminológie, najmä v takých oblastiach, akými sú právo a verejná správa, ekonómia, sociálna ochrana, poľnohospodárstvo, medicína, lingvistika a aj v mnohých iných oblastiach. Primeranej pozornosti sa teší aj počítačová podpora prekladu.

SSPOL je v rámci organizácie APTOS (Asociácie prekladateľských a tlmočníckych organizácií Slovenska) členom Medzinárodnej federácie prekladateľov (FIT) a platí pravidelne členské príspevky.

Jednotlivé heslové state uvádzame z opačnej strany publikácie aj v angličtine, pretože zoznam bude slúžiť aj potrebám viacerých zahraničných inštitúcií, najmä však potrebám adekvátnych inštitúcií v Európskej únii.